Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa

W celach diagnostycznych wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia techniki. Posiadamy min. urządzenie pozwalające na wykonanie zdjęcia cyfrowego punktowego, tomograficznego 3D oraz pantomograficznego. Fotografie te są bardzo wysokiej jakości oraz są kompatybilne z programem radiografii cyfrowej „Romexis” firmy Sirona.