Endodoncja - leczenie kanałowe

Endodoncja - leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe, leczenie endodontyczne, żargonowo endodoncja – metoda leczenia nieodwracalnych zapaleń miazgi zęba. Polega na usunięciu (w znieczuleniu) chorobowo zmienionej miazgi z komory i kanałów zęba, zdezynfekowaniu ich i wypełnieniu odpowiednim materiałem, najczęściej gutaperką. Całe leczenie powinno odbywać się pod kontrolą radiologiczną, a w niektórych przypadkach w powiększeniu. Prawidłowo wyleczony ząb pozostaje w jamie ustnej bardzo długo i nie daje żadnych objawów niepożądanych. Efekt leczenia w postaci cofających się zmian pod zębem widać już po pół roku od zakończenia leczenia na zdjęciu rentgenowskim.

bezbolesne jedno lub dwu wizytowe leczenie kanałowe

dokładna diagnostyka- Endometr Raypex 5

maszynowe opracowanie kanału endomotorem VDW.GOLD

wypełnianie kanałów gutaperką na ciepło „BeeFill”